WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:05.000 Превод и субтитри - Uzumaki_Naruto97 00:00:19.000 --> 00:00:21.000 Казваш, че този тип там е истинския Мадара ?! 00:00:22.000 --> 00:00:25.000 значи, че този тип зад маската, който мислихме за Мадара... не е той ? 00:00:27.000 --> 00:00:28.000 Така изглежда... 00:00:30.000 --> 00:00:32.000 Като Тсучикаге, Вие сте използвали Акатски в миналото . 00:00:33.000 --> 00:00:35.000 Имате ли някакви предположения кой може да е маскираният тип ? 00:00:36.000 --> 00:00:37.000 Нямам никаква представа кой може да е той. 00:00:38.000 --> 00:00:42.000 Но няма значение кой е той! Ние трябва да го спрем! 00:00:44.000 --> 00:00:45.000 На лентите им пише „Шиноби”. 00:00:46.000 --> 00:00:49.000 Но се вижда, че има шинобита от всичките 5 наций... 00:00:50.000 --> 00:00:51.000 Това някакъв нов съюс ли е ? 00:00:53.000 --> 00:00:55.000 Ние сме по средата на война. 00:00:57.000 --> 00:00:58.000 Това е негово дело... 00:00:59.000 --> 00:01:01.000 Той определено е имал нещо на ум. 00:01:02.000 --> 00:01:04.000 Но не изглежда така, както го планирахме. 00:01:06.000 --> 00:01:08.000 Защо този някой ме е върнал в това състояние ? 00:01:11.000 --> 00:01:12.000 Кой контролира това реанимиращо джуцу ? 00:01:14.000 --> 00:01:14.000 Кой знае ? 00:01:21.000 --> 00:01:21.000 Аз съм Кабуто... 00:01:22.000 --> 00:01:23.000 негов асистент. 00:01:25.000 --> 00:01:27.000 Говориш ми чрез това джуцу ? 00:01:28.000 --> 00:01:28.000 Доста подло от твоя страна. 00:01:30.000 --> 00:01:31.000 Твоята реанимация е специална. 00:01:32.000 --> 00:01:34.000 Направихте по-добър и от тогава, когато беше в разцвета си. 00:01:36.000 --> 00:01:39.000 Ти знаеш за моя „разцвет” ? 00:01:40.000 --> 00:01:40.000 Не. 00:01:42.000 --> 00:01:44.000 Затова защо не ми го я покажеш сега... 00:01:46.000 --> 00:01:47.000 твоята легендарна сила на Учиха. 00:01:52.000 --> 00:01:53.000 Предполагам, че няма да е толкова лесно да ги пипнем. 00:02:00.000 --> 00:02:00.000 Много добре... 00:02:02.000 --> 00:02:04.000 Приятно гледане аниме фенчета! 00:03:32.000 --> 00:03:35.000 Учиха Мадара 00:03:58.000 --> 00:03:58.000 Идва! 00:03:59.000 --> 00:04:00.000 Не го поглеждайте в очите! 00:04:42.000 --> 00:04:44.000 след като си разделен не можеш да използваш своя прашен елемент... 00:04:49.000 --> 00:04:50.000 Сензорни нинджи! Намерете лорд Му! 00:04:53.000 --> 00:04:53.000 Чакай! 00:04:55.000 --> 00:04:56.000 Гаара, първо ще излекуваме теб и Лорд Тсучикаге! 00:04:58.000 --> 00:05:00.000 Наруто! Пусни клонинги си в този режим! 00:05:02.000 --> 00:05:02.000 Истината е, че не мога повече. 00:05:03.000 --> 00:05:05.000 Използвах останалата си чакра в другите битки! 00:05:59.000 --> 00:06:00.000 Искаш ли да потанцуваме ? 00:06:13.000 --> 00:06:13.000 Не ме подценявай! 00:06:23.000 --> 00:06:23.000 ОГНЕН СТИЛ! 00:06:24.000 --> 00:06:25.000 АДСКО УНИЩОНЕНИЕ! 00:06:32.000 --> 00:06:32.000 Неговото джутцу има огромен обхват! 00:06:34.000 --> 00:06:35.000 ВОДЕН СТИЛ! ВОДНА СТЕНА! ВОДЕН СТИЛ! ВОДНА СТЕНА! 00:07:29.000 --> 00:07:30.000 Това е достатъчно! 00:07:38.000 --> 00:07:39.000 СУПЕР ГИГАНТСКИ РАСЕНГАН! 00:07:40.000 --> 00:07:42.000 ЗЕМЕН СТИЛ! ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЗЕМНОТО ЯДРО! 00:08:06.000 --> 00:08:07.000 Сусано’о... 00:08:08.000 --> 00:08:10.000 Той активира своя Мангекю Шаринган! 00:08:18.000 --> 00:08:19.000 Колко дълго ще се бавиш, Наруто !? 00:08:20.000 --> 00:08:20.000 Почти съм готов! 00:09:06.000 --> 00:09:06.000 Готов съм! 00:09:07.000 --> 00:09:08.000 Всички, отдръпнете се! 00:09:10.000 --> 00:09:10.000 Върви, Казекаге. 00:09:12.000 --> 00:09:13.000 ЗЕМЕН СТИЛ! ОТНОСИТЕЛНО ТЕЖКА СКАЛА! 00:09:17.000 --> 00:09:18.000 Направих тежкият ти пясък лек! 00:09:20.000 --> 00:09:23.000 Пясъкът е лек сега, това означава... 00:09:27.000 --> 00:09:27.000 Наруто!! 00:09:29.000 --> 00:09:29.000 Да, да вървим!! 00:09:34.000 --> 00:09:37.000 той е същият като Саске, външните атаки няма да проработят. 00:09:38.000 --> 00:09:40.000 В такъв случей трябва да използвам пясъка под краката на Мадара! 00:09:46.000 --> 00:09:46.000 Давай! 00:09:48.000 --> 00:09:48.000 НАРУТО!!! 00:09:51.000 --> 00:09:52.000 РАСЕН ШУРИКЕН! 00:10:04.000 --> 00:10:09.000 Защо маскираният тип конкретно е решил да се представи за Мадара? 00:10:12.000 --> 00:10:15.000 Самото присъствие на Мадара... 00:10:16.000 --> 00:10:21.000 Дори и да си измамник, ако успееш да убедиш света в неговото съществуване, това би предизвикало масов страх. 00:10:23.000 --> 00:10:24.000 Самото име е сила. 00:10:26.000 --> 00:10:27.000 ни накара напразно да повишим вниманието си към него... 00:10:28.000 --> 00:10:32.000 Заблуди ни, след което въвлече всички ни във война! 00:10:35.000 --> 00:10:37.000 Всички се хванахме на въдицата. 00:10:40.000 --> 00:10:40.000 Толкова много енергия... 00:10:45.000 --> 00:10:46.000 Т-Той го абсорбира! 00:10:48.000 --> 00:10:49.000 Какво по... !? Как ? 00:10:50.000 --> 00:10:52.000 Как той има Риннеган ? 00:11:03.000 --> 00:11:04.000 Точно както предположих. 00:11:05.000 --> 00:11:07.000 Значи Шаринганът наистина може да стане Риннеган. 00:11:09.000 --> 00:11:12.000 Събудих тези очи малко преди смърта си. 00:11:14.000 --> 00:11:15.000 Каза, че името ти е Кабуто, нали ? 00:11:16.000 --> 00:11:17.000 Какво си направил на това тяло ? 00:11:19.000 --> 00:11:24.000 Вече ти казах, нали ? Направих те по-добър дори от това, което беше в разцвета си. 00:11:25.000 --> 00:11:27.000 Ти, ко*пеле... Знаеш тайните на моето тяло ? 00:11:29.000 --> 00:11:31.000 Ти дори не можеш да прочетеш каменния паметник на Учиха! 00:11:33.000 --> 00:11:34.000 Дешифрирал ли си го ? 00:11:36.000 --> 00:11:41.000 Беше базирана на хипотези, формулирани от информацията, която Обочимару и аз събрахме след много години на проучвания. 00:11:42.000 --> 00:11:46.000 И сега... ти си доказателството на мойте хипотези. 00:11:47.000 --> 00:11:51.000 Сега чрез теб мога да докосна част от силата на Бог... 00:11:52.000 --> 00:11:52.000 силата на Мъдреца на Шесте Пътя. 00:11:53.000 --> 00:11:54.000 Благодарение на силата, която ти дадох. 00:11:56.000 --> 00:11:56.000 Не ме разбирай погрешно. 00:11:57.000 --> 00:12:00.000 Не ти си създателят на тази сила! 00:12:23.000 --> 00:12:23.000 Ма*ка му. 00:12:26.000 --> 00:12:26.000 Н-Няма начин... 00:12:29.000 --> 00:12:29.000 Какво е това ? 00:12:32.000 --> 00:12:33.000 Това е на изцяло различно ниво! 00:12:35.000 --> 00:12:36.000 Това силата на Бог ли е ? 00:12:57.000 --> 00:12:58.000 Метеор ? Как той може ? 00:12:59.000 --> 00:13:00.000 Това наистина ли е нинджуцу ? 00:13:03.000 --> 00:13:03.000 Не можем да избягаме! 00:13:04.000 --> 00:13:04.000 Това не е на добре... 00:13:06.000 --> 00:13:06.000 Ма*ка му! 00:13:07.000 --> 00:13:09.000 Още не му е времето да дрънкате глупавите си речи! 00:13:10.000 --> 00:13:11.000 се предавайте, преди да сте опитали всичко! 00:13:12.000 --> 00:13:15.000 Трябва да опитаме всичко, на което сме способни! 00:13:18.000 --> 00:13:18.000 Тсучикаге-сама! 00:13:20.000 --> 00:13:22.000 Всички вие, бягайте колкото се може по-надалеч! 00:13:24.000 --> 00:13:24.000 Хей! 00:13:25.000 --> 00:13:25.000 Бягайте! 00:13:27.000 --> 00:13:27.000 Побързайте! 00:13:30.000 --> 00:13:31.000 Ще ни смажеш заедно с тях ? 00:13:32.000 --> 00:13:32.000 Разбира се. 00:13:34.000 --> 00:13:38.000 Истинската цел на Едо Тенсей беше да унищожи всичко и всички на бойното поле. 00:13:39.000 --> 00:13:40.000 Ще се регинерираме достатъчно бързо. 00:13:42.000 --> 00:13:43.000 Летящо шиноби ? 00:13:45.000 --> 00:13:47.000 В такъв случай това да не би да е лавиращото хлапе от Ива? 00:13:49.000 --> 00:13:51.000 Какво се опитва да направи стария Тсучикаге !? 00:13:52.000 --> 00:13:54.000 Той ще направи този метеор по-лек и ще се опита да го спре! 00:14:03.000 --> 00:14:05.000 ЗЕМЕН СТИЛ! СУПЕР ЛЕКА СКАЛА! 00:14:29.000 --> 00:14:29.000 Само още малко... 00:14:31.000 --> 00:14:33.000 Мога да я спра... само още малко! 00:14:47.000 --> 00:14:47.000 Това пишлеме Ооноки... 00:14:48.000 --> 00:14:49.000 Той може да им е полезен. 00:15:19.000 --> 00:15:19.000 Сега... 00:15:20.000 --> 00:15:23.000 Как ще се справиш с втора, Ооноки ? 00:15:44.000 --> 00:15:44.000 Какво е това ?! 00:15:49.000 --> 00:15:49.000 Какво става ?! 00:15:51.000 --> 00:15:52.000 Това е от препредаващите сведения отбори. 00:15:53.000 --> 00:15:57.000 Скала, достатъчно голяма да засенчи цялото небе, е била пусната върху Четвърта Дивизия. 00:15:58.000 --> 00:15:59.000 Това е причината за земетресението. 00:16:01.000 --> 00:16:03.000 Има ли някаква друга информация от Четвърта Дивизия ? 00:16:05.000 --> 00:16:06.000 Какво става ? 00:16:07.000 --> 00:16:08.000 Загубихме толкова много хора изведнъж! 00:16:10.000 --> 00:16:10.000 Няма съмнение... 00:16:12.000 --> 00:16:13.000 Трябва да е било джутсу на Мадара ( Аз пък мислех, че е Наруто ) 00:16:14.000 --> 00:16:15.000 Цунаде-сама! При това положение... ! 00:16:17.000 --> 00:16:18.000 Заемам се!! 00:16:48.000 --> 00:16:48.000 Какво, по дяволите, 00:16:51.000 --> 00:16:51.000 е това...! 00:17:25.000 --> 00:17:25.000 Гумен пич... 00:17:27.000 --> 00:17:28.000 защо ме спаси, аз съм само клонинг ? 00:17:30.000 --> 00:17:34.000 Не ми харесва да го призная, но дори и клонинг ти ни трябваш тук. 00:17:36.000 --> 00:17:36.000 ... повече от останалите. 00:17:41.000 --> 00:17:42.000 Какво стана със стария Тсучикаге ?! 00:17:48.000 --> 00:17:48.000 Дядо Тсучикаге ! 00:17:53.000 --> 00:17:53.000 Той е добре. 00:17:54.000 --> 00:17:54.000 Жив е... 00:17:56.000 --> 00:17:57.000 Но е сериозно ранен! 00:18:09.000 --> 00:18:10.000 Значи това е силата на Мъдреца на Шесте Пътя... 00:18:11.000 --> 00:18:12.000 Прекрасно! 00:18:16.000 --> 00:18:17.000 Това е гледка, на която не съм се наслаждавал от много време. 00:18:20.000 --> 00:18:21.000 Кабуто, нали ? 00:18:22.000 --> 00:18:24.000 Колко точно знаеш... 00:18:26.000 --> 00:18:26.000 ...за мен ? 00:18:28.000 --> 00:18:29.000 Мисля, че съм прав, 00:18:30.000 --> 00:18:34.000 след битката ти с Първия Хокаге в Долината на Края ти не си умрял. 00:18:36.000 --> 00:18:37.000 В онзи ден... 00:18:39.000 --> 00:18:41.000 въпреки, че си загубил от Хаширама, 00:18:42.000 --> 00:18:44.000 ти зи взел част от неговата сила. 00:18:47.000 --> 00:18:48.000 Греша ли ? 00:18:53.000 --> 00:18:53.000 Значи така... 00:18:55.000 --> 00:18:56.000 Определено си се подготвил добре. 00:18:57.000 --> 00:18:59.000 Знаеш ли и нашия план ? 00:19:00.000 --> 00:19:00.000 Не и в детайли... 00:19:02.000 --> 00:19:03.000 Но съм на твоя страна. 00:19:05.000 --> 00:19:10.000 Въпреки, че не съм сигурен дали фълшивия Мадара ще действа както е планирано. 00:19:18.000 --> 00:19:18.000 Впрочем... 00:19:19.000 --> 00:19:21.000 Има оцелели тук-там. 00:19:23.000 --> 00:19:24.000 Тсучикагето и Казекагето за живи както се очакваше. 00:19:26.000 --> 00:19:26.000 Какво искаш да се направи ? 00:19:28.000 --> 00:19:30.000 Първо има нещо, което искам да проверя. 00:19:32.000 --> 00:19:32.000 ДЖУТСУ ПРИЗОВАВАНЕ! 00:19:37.000 --> 00:19:38.000 Стомахът ми... изгаря! 00:19:39.000 --> 00:19:43.000 Спомням си тази чакра, това е Мадара ?! 00:19:49.000 --> 00:19:50.000 Изглежда, че не сте заловили Кюби още. 00:19:52.000 --> 00:19:53.000 Това е целта на тази война. 00:19:55.000 --> 00:19:56.000 Кюби е запечатан в Джинчуурики. 00:19:58.000 --> 00:19:58.000 За сега... 00:19:59.000 --> 00:20:00.000 Виждаш ли ? Той е там. 00:20:02.000 --> 00:20:05.000 Това момче там е приемника... Името му е Узумаки Наруто. 00:20:07.000 --> 00:20:07.000 Узумаки ? 00:20:10.000 --> 00:20:10.000 От клана на Мито, значи ? 00:20:12.000 --> 00:20:13.000 Това е пишлемето, което ме атакува преди малко. 00:20:15.000 --> 00:20:16.000 Да... той е забележително хлапе. 00:20:18.000 --> 00:20:21.000 Ще бъде лесно да го заловим, но това там е само клонинг. 00:20:22.000 --> 00:20:23.000 Искаш ли да отидем и да хванем истинския ? 00:20:25.000 --> 00:20:26.000 Не. Имам едно джуцу, което искам да изпробвам. 00:20:28.000 --> 00:20:32.000 Би направило по-голямо стълкновение, ако имаше хора наоколо. 00:20:35.000 --> 00:20:36.000 Ето тук! На 4 часа! 00:20:45.000 --> 00:20:47.000 МОКТОН! ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГОРА! 00:20:51.000 --> 00:20:52.000 Той може да използва и Моктон ? 00:20:53.000 --> 00:20:54.000 Обречени сме...