WEBVTT 00:00:01.000 --> 00:00:19.000 ШЕМСА СУЛЯКОВИЧ – МИНИ С МЕН ПОД ДЪГАТА превод и субтитри: malkia69 00:00:21.000 --> 00:00:28.000 МИНИ С МЕН ПОД ДЪГАТА... И ЩЕ НАМЕРИМ ЩАСТИЕТО... 00:00:30.000 --> 00:00:38.000 А СТУДЕНИТЕ И ДЪЛГИ НОЩИ... ЗАВИНАГИ ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ!!! 00:00:39.000 --> 00:00:47.000 МИНИ С МЕН ПОД ДЪГАТА... ПРЕГЪРНИ МЕ СИЛНО... 00:00:49.000 --> 00:00:57.000 НАШЕТО ЩАСТИЕ... ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОТНЕМЕ!!! 00:00:58.000 --> 00:01:06.000 МИНИ С МЕН ПОД ДЪГАТА... ПРЕГЪРНИ МЕ СИЛНО... 00:01:08.000 --> 00:01:18.000 НАШЕТО ЩАСТИЕ... ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОТНЕМЕ!!! 00:01:19.000 --> 00:01:27.000 МИНИ С МЕН ПОД ДЪГАТА... ТА ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ ДА СВЪРШАТ... 00:01:29.000 --> 00:01:37.000 ДНИТЕ НА БОЛКА... ДНИТЕ НА ТЪГА... ЗАВИНАГИ НЕКА ДА ИЗЧЕЗНАТ!!! 00:01:38.000 --> 00:01:45.000 МИНИ С МЕН ПОД ДЪГАТА... ПРЕГЪРНИ МЕ СИЛНО... 00:01:47.000 --> 00:01:55.000 НАШЕТО ЩАСТИЕ... ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОТНЕМЕ!!! 00:01:57.000 --> 00:02:04.000 МИНИ С МЕН ПОД ДЪГАТА... ПРЕГЪРНИ МЕ СИЛНО... 00:02:06.000 --> 00:02:17.000 НАШЕТО ЩАСТИЕ... ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОТНЕМЕ!!! 00:02:19.000 --> 00:02:35.000 ШЕМСА СУЛЯКОВИЧ – МИНИ С МЕН ПОД ДЪГАТА превод и субтитри: malkia69 00:02:37.000 --> 00:02:44.000 МИНИ С МЕН ПОД ДЪГАТА... ПРЕГЪРНИ МЕ СИЛНО... 00:02:46.000 --> 00:02:54.000 НАШЕТО ЩАСТИЕ... ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОТНЕМЕ!!! 00:02:55.000 --> 00:03:02.000 МИНИ С МЕН ПОД ДЪГАТА... ПРЕГЪРНИ МЕ СИЛНО... 00:03:04.000 --> 00:03:16.000 НАШЕТО ЩАСТИЕ... ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОТНЕМЕ!!! 00:03:18.000 --> 00:03:40.000 ШЕМСА СУЛЯКОВИЧ – МИНИ С МЕН ПОД ДЪГАТА превод и субтитри: malkia69