WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:05.000 Специално и по желание с превод, за моя приятел Тенко! Бъди обичан истински, приятелю! 00:00:24.000 --> 00:00:29.000 "Хайде да си останем приятели" е просто фраза, а тук аз чувам: "Да си останем никакви"! 00:00:30.000 --> 00:00:34.000 В крайна сметка е една х **ня да гледаш с влюбени очи в очите на този, който е без чувства, като манекен. 00:00:35.000 --> 00:00:39.000 "Хайде да си останем приятели"-просто фраза, а тук аз чувам: "Да си останем никакви"! 00:00:40.000 --> 00:00:46.000 В крайна сметка е х**ня /нищожно,напразно/ да гледам в очите и. 00:00:47.000 --> 00:00:51.000 Никога не станахме съвсем приятели, още щом се срещнахме и веднага се влюбихме един в друг. 00:00:52.000 --> 00:00:57.000 След това поживяхме малко с любовта в жилите си и охладняхме - изведнъж! 00:00:58.000 --> 00:01:02.000 Ама няма такова в природата, когато две сърца, които са били пълни с емоции- 00:01:03.000 --> 00:01:06.000 да се разлюбят, да замръзнат едновременно. 00:01:07.000 --> 00:01:12.000 Едно от тях по любимото си с любов тупти! А другото, може би, не е и обичало. 00:01:13.000 --> 00:01:15.000 С какво ли там се е занимавало-не е ясно. 00:01:16.000 --> 00:01:21.000 Отношенията в морето от илюзии ги топеше, строеше и веднага рушеше въздушните замъци свои. 00:01:22.000 --> 00:01:25.000 Но в тях само не вярваше. Знаеше, че ще се получи всичко иначе. 00:01:26.000 --> 00:01:31.000 Че ще се разруши това, което на другите сърца се случва така трудно да започнат. 00:01:32.000 --> 00:01:37.000 "Хайде да си останем приятели"-просто фраза, а тук аз чувам: "Да си останем никакви"! 00:01:38.000 --> 00:01:43.000 Ами че е една х**ня да гледаш с влюбени очи в очите на този, който е без чувства, като манекен. 00:01:44.000 --> 00:01:48.000 "Хайде да останем приятели"-просто фраза, а тук аз чувам: "Хайде да си останем никакви"! 00:01:49.000 --> 00:01:55.000 В крайна сметка е една х**ня да гледам в нейните очи. 00:01:56.000 --> 00:02:01.000 Лош е този навик-все още да обичаш този, който е разбил сърцето на частички. 00:02:02.000 --> 00:02:06.000 Нужно е да се отвикне, за да се започне да пише нов живот на чиста страничка. 00:02:07.000 --> 00:02:12.000 Да се престане общуването въобще, да не споменава за човека от есента.. до есента. 00:02:13.000 --> 00:02:17.000 И даже ако да помоли той - в никаква дружба да не се влиза. 00:02:18.000 --> 00:02:23.000 Че каква дружба може да излезе, когато устните не да се усмихват, а да се целуват е нужно. 00:02:24.000 --> 00:02:28.000 С любимия до паника човек да се търпи Любовта? А друго да не се прави - това е нищо. 00:02:30.000 --> 00:02:34.000 Само ако направо се разделят, веднага, без да се оставя шансове за дружба. 00:02:35.000 --> 00:02:40.000 Те не са и нужни, това ще е по-болезнено. Че от самото разделяне болката ще е напълно достатъчна, нали!? 00:02:41.000 --> 00:02:45.000 По-добре веднага да се отмаеш, да прегориш, да преболедуваш... 00:02:46.000 --> 00:02:47.000 Да разлюбиш.. с времето. 00:02:48.000 --> 00:02:52.000 А не да страдаш с надежда в течение на общуването, че всичко ще бъде като преди. 00:02:53.000 --> 00:02:58.000 Трябва да се избягват срещи и разговори, да се престане да се скучае и просто да се отвикне от човека. 00:02:59.000 --> 00:03:03.000 А хората, за съжаление, се отърват от лошите навици не бързо! 00:03:04.000 --> 00:03:08.000 "Хайде да си останем приятели"-просто фраза, а тук аз чувам: "Да си останем никакви"! 00:03:09.000 --> 00:03:14.000 В крайна сметка е една х**ня да гледаш с влюбени очи в очите на този, който е без чувства, като манекен. 00:03:15.000 --> 00:03:20.000 "Хайде да останем приятели"-просто фраза, а тук аз чувам: "Хайде да си останем никакви"! 00:03:21.000 --> 00:03:26.000 В крайна сметка е една х**ня да гледам в очите и. 00:03:27.000 --> 00:03:30.000 "Хайде да си останем никакви..." 00:03:31.000 --> 00:03:32.000 "Хайде да си останем никакви..." 00:03:33.000 --> 00:03:37.000 В крайна сметка е една х**ня да гледам в очите и. 00:03:38.000 --> 00:03:42.000 "Хайде да си останем приятели"-просто фраза, а тук аз чувам: "Да си останем никакви"! 00:03:43.000 --> 00:03:48.000 Това е една х**ня да гледам в очите и.