WEBVTT 00:00:17.000 --> 00:00:22.000 От всички планети в нашата вселена има само една, за която знаем, че може да поддържа живот. 00:00:24.000 --> 00:00:25.000 Нарича се Земя. 00:00:39.000 --> 00:00:40.000 "Disneynature Films" гордо представя 00:00:41.000 --> 00:00:44.000 една продукция на "BBC Greenlight Media" и канал "Discovery" 00:00:46.000 --> 00:00:47.000 на невероятно филмово събитие. 00:00:48.000 --> 00:00:52.000 Около една година в живота на съществата, които споделят нашата планета. 00:01:09.000 --> 00:01:10.000 Този Ден на Земята 00:01:16.000 --> 00:01:18.000 се присъединете към три семейства 00:01:21.000 --> 00:01:24.000 на едно удивително пътуване 00:01:28.000 --> 00:01:29.000 през нашата планета. 00:02:00.000 --> 00:02:03.000 ЗЕМЯ 00:02:05.000 --> 00:02:09.000 Световният феномен пристига в театрите на Деня на Земята - 22 април 2009.