WEBVTT 00:00:01.000 --> 00:00:08.000 Udo & Doro Dancing With An Angel 00:00:11.000 --> 00:00:18.000 превод: wildrose 00:00:22.000 --> 00:00:24.000 Хвани ръката ми преди да тръгна 00:00:25.000 --> 00:00:27.000 и никога повече няма да бъдем сами. 00:00:29.000 --> 00:00:31.000 Спомни си всички щастливи мигове 00:00:33.000 --> 00:00:35.000 и местата, където сме били. 00:00:36.000 --> 00:00:39.000 Позволи ми да ти кажа онази единствена дума 00:00:40.000 --> 00:00:42.000 по милион различни начини... 00:00:43.000 --> 00:00:46.000 Единственото, което искам да видя 00:00:47.000 --> 00:00:49.000 е усмивка на твоето лице... 00:00:50.000 --> 00:00:55.000 И сякаш танцувам... танцувам с един ангел... 00:00:57.000 --> 00:01:02.000 Танцувам така, както никога преди. 00:01:04.000 --> 00:01:09.000 Танцувам... танцувам с ангел... 00:01:11.000 --> 00:01:16.000 танцувам... и мечтая този танц да продължи... 00:01:19.000 --> 00:01:22.000 Подарих ти сърцето си 00:01:23.000 --> 00:01:25.000 и така ще останем винаги заедно. 00:01:26.000 --> 00:01:29.000 Как бих могла да ти благодаря 00:01:30.000 --> 00:01:32.000 за всички години любов... 00:01:33.000 --> 00:01:36.000 Дълбоко в душата си знам, 00:01:37.000 --> 00:01:39.000 че няма да се разделим. 00:01:41.000 --> 00:01:43.000 Нека те хвана за ръка 00:01:44.000 --> 00:01:46.000 и в танца да те поведа... 00:01:47.000 --> 00:01:52.000 И танцувам - танцувам с един ангел 00:01:54.000 --> 00:01:59.000 Танцувам така, както никога преди. 00:02:01.000 --> 00:02:07.000 Танцувам... танцувам с ангел... 00:02:09.000 --> 00:02:14.000 танцувам... и мечтая този танц да продължи... 00:02:16.000 --> 00:02:21.000 И все още в мечтите си танцувам с този ангел, 00:02:23.000 --> 00:02:29.000 не искам да пропусна нищо от твоята любов. 00:02:30.000 --> 00:02:35.000 Все още ми казваш онези думи, в които вярвам 00:02:37.000 --> 00:02:44.000 и знам, че никога няма да се разделим... 00:03:14.000 --> 00:03:19.000 И танцувам - танцувам с един ангел 00:03:21.000 --> 00:03:26.000 Танцувам така, както никога преди 00:03:28.000 --> 00:03:33.000 Танцувам... танцувам с ангел... 00:03:35.000 --> 00:03:40.000 танцувам... и мечтая този танц да продължи... 00:03:42.000 --> 00:03:47.000 И танцувам - танцувам с един ангел... 00:03:49.000 --> 00:03:55.000 танцувам... и мечтая този танц да продължи... 00:03:56.000 --> 00:04:02.000 И танцувам - танцувам с един ангел... 00:04:03.000 --> 00:04:09.000 танцувам... и мечтая този танц да продължи...