WEBVTT 00:00:05.000 --> 00:00:26.000 Мамиш,мамиш всички ги мамиш, по сърцата белези правиш..! Газиш, газиш, без да ги бавиш, искаш, искаш и мен да ме хванеш! 00:00:45.000 --> 00:00:56.000 Ти напрао ги смаза! Всички до един така наказа напрао ги пръскаш, но погледа от мен не си откъсваш. 00:00:57.000 --> 00:01:06.000 Игрички си играеш, харесва ти да знаеш, че имаш всеки който пожелаеш. Игрички си играеш, само, че не знаеш как в тях ще се омотаеш. 00:01:07.000 --> 00:01:19.000 Откакто се помниш, не даваш, а взимаш на всички момчета сърцата разбираш! Лоша си, много лоша си! Ще изпълняваш и всичко ще даваш 00:01:20.000 --> 00:01:26.000 ще съжалявам, че с мен се захващаш разбери, ти ме разбери! 00:01:27.000 --> 00:01:27.000 Мамиш,мамиш всички ги мамиш, по сърцата белези правиш..! Газиш, газиш, без да ги бавиш, искаш, искаш и мен да ме хванеш! 00:01:28.000 --> 00:01:48.000 Мамиш,мамиш всички ги мамиш, по сърцата белези правиш..! Газиш, газиш, без да ги бавиш, искаш, искаш и мен да ме хванеш! 00:02:09.000 --> 00:02:09.000 Но аз съм тук и пак ще бъда, такива като тебе колко съм въртял! Дори с тебе да си тръгна този филм отдавна вече съм го играл. 00:02:10.000 --> 00:02:19.000 Но аз съм тук и пак ще бъда, такива като тебе колко съм въртял! Дори с тебе да си тръгна този филм отдавна вече съм го играл. 00:02:20.000 --> 00:02:29.000 Искаш да летиш в небесата някой трябва да те върне на земята айде запознай се с този господин приятно ми е, казвам се Галин. 00:02:30.000 --> 00:02:40.000 Отрова ми налей после сбогом ми изпей и в гърба ми нож забий сърцето няма да кърви! 00:02:41.000 --> 00:02:49.000 Отрова ми налей после сбогом ми изпей и в гърба ми нож забий сърцето няма да кърви! 00:02:50.000 --> 00:02:56.000 Мамиш,мамиш всички ги мамиш, по сърцата белези правиш..! Газиш, газиш, без да ги бавиш, искаш, искаш и мен да ме хванеш! 00:02:57.000 --> 00:03:33.000 Мамиш,мамиш всички ги мамиш, по сърцата белези правиш..! Газиш, газиш, без да ги бавиш, искаш, искаш и мен да ме хванеш!