WEBVTT 00:00:42.000 --> 00:00:42.000 00:00:43.000 --> 00:00:45.000 Всичко е наред 00:00:47.000 --> 00:00:51.000 Той ще замине някъде 00:00:52.000 --> 00:00:52.000 00:00:53.000 --> 00:00:54.000 Всичко е наред 00:00:56.000 --> 00:00:59.000 Когато не всички оцеляхме 00:01:00.000 --> 00:01:00.000 Какво ще бъде сега, когато аз замина 00:01:01.000 --> 00:01:03.000 Какво ще бъде сега, когато аз замина 00:01:05.000 --> 00:01:08.000 Ще те виждам винаги жив отново 00:01:10.000 --> 00:01:14.000 Изглежда като кратък път 00:01:15.000 --> 00:01:18.000 Всичко това горе ще свърши някога 00:01:20.000 --> 00:01:23.000 Единствено знам това, че искам да оцелея 00:01:25.000 --> 00:01:28.000 И никога няма да се предам 00:01:29.000 --> 00:01:32.000 По-добре да те обичам всеки ден 00:01:34.000 --> 00:01:38.000 И това не е всичко, надявам се 00:01:40.000 --> 00:01:43.000 Всичко да е наред 00:01:45.000 --> 00:01:48.000 Обичам живота аз живея 00:01:50.000 --> 00:01:52.000 Всичко е наред 00:01:54.000 --> 00:01:58.000 Щях да направя всичко за това 00:01:59.000 --> 00:02:15.000 Не мога да видя колко тъмно, силно контролираш нашия живот 00:02:18.000 --> 00:02:20.000 Всичко е наред 00:02:21.000 --> 00:02:26.000 Той ще замине някъде 00:02:27.000 --> 00:02:29.000 Всичко е наред 00:02:31.000 --> 00:02:35.000 Какво е просто моя малак човешки живот 00:02:37.000 --> 00:02:39.000 Изглежда като кратък път 00:02:41.000 --> 00:02:44.000 Надявам се това все пак не е краят 00:02:46.000 --> 00:02:50.000 За това по-добре ме обичай всеки ден 00:02:51.000 --> 00:02:55.000 И когато това е възможно след това 00:02:56.000 --> 00:02:58.000 00:03:00.000 --> 00:03:02.000 Всичко ще е наред 00:03:04.000 --> 00:03:08.000 Ще тръгнеш ли някъде този път 00:03:09.000 --> 00:03:11.000 Всичко ще бъде наред 00:03:12.000 --> 00:03:12.000 00:03:13.000 --> 00:03:16.000 Просто се надявам, ще го преживея 00:03:18.000 --> 00:03:23.000 Всичко е наред 00:03:28.000 --> 00:03:31.000 Всичко ще бъде наред 00:03:37.000 --> 00:03:40.000 Всичко ще бъде наред 00:03:41.000 --> 00:03:45.000 Можеби ще живеем друг живот след този 00:03:47.000 --> 00:03:49.000 Всичко ще бъде наред 00:03:51.000 --> 00:03:56.000 Можеби ще те видя там отново