WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:14.000 sub: izz1 00:00:25.000 --> 00:00:34.000 Още има люлякови нощи - невиждащи очи в притулен час. 00:00:36.000 --> 00:00:46.000 Още има люлякови нощи - безумия от закъсняла страст. 00:00:47.000 --> 00:00:56.000 Минути непонятни и крилати, нетърпеливи жестове, слова, 00:00:57.000 --> 00:01:06.000 които те спасяват без остатък от вечната, от вечната мълва. 00:01:11.000 --> 00:01:21.000 Още има люлякови нощи - невиждащи очи в притулен час. 00:01:22.000 --> 00:01:31.000 Още има люлякови нощи - безумия от закъсняла страст. 00:01:33.000 --> 00:01:41.000 И ето я пределната отплата - един акорд от сложен послеслов, 00:01:43.000 --> 00:01:53.000 и доловили тоя звук сърцата умират разрушени от любов. 00:01:57.000 --> 00:02:13.000 Още има люлякови нощи. Още има люлякови нощи. 00:02:19.000 --> 00:02:28.000 И ето я пределната отплата - един акорд от сложен послеслов, 00:02:30.000 --> 00:02:40.000 и доловили тоя звук сърцата умират разрушени от любов. 00:02:43.000 --> 00:02:54.000 Люлякови нощи, люлякови нощи.