WEBVTT 00:00:04.000 --> 00:00:04.000 - Здравейте. 00:00:06.000 --> 00:00:06.000 - Добър вечер. 00:00:07.000 --> 00:00:07.000 - Казвам се Максим. 00:00:08.000 --> 00:00:11.000 - Днес искам да ви покажа най-интересното и зрелищно нещо, което умея. 00:00:12.000 --> 00:00:14.000 - Това е подреждане на кубче на рубик със закрити очи. 00:00:18.000 --> 00:00:22.000 - За тази цел ще се нуждая от член на журито, който да заповяда на сцената под аплодисментите на публиката. 00:00:29.000 --> 00:00:30.000 - Аз ще отида. 00:00:35.000 --> 00:00:39.000 - Преди да започна бих искал Игор да се убеди, че през шапката ми не се вижда нищо. 00:00:40.000 --> 00:00:41.000 - Давай шапката. 00:00:42.000 --> 00:00:43.000 - Погледнете за момент кубчето. 00:00:44.000 --> 00:00:47.000 - Обърнете внимание на това, че на него не е възможно да се определят цветовете. 00:00:48.000 --> 00:00:50.000 - Като го опипате с палци не се усещат никакви маркировки. 00:00:51.000 --> 00:00:53.000 - Не е маркиран никъде. 00:00:54.000 --> 00:00:55.000 - Съвсем нормално кубче на рубик. 00:01:03.000 --> 00:01:05.000 - Сега ще ви помоля да го разбъркате, ако не ви затруднява. 00:01:06.000 --> 00:01:06.000 - Нищо не се вижда. 00:01:07.000 --> 00:01:08.000 - Дръж микрофона. 00:01:15.000 --> 00:01:17.000 - Когато закрия очите си, ще ви помоля да държите този лист между мен и кубчето... 00:01:19.000 --> 00:01:21.000 ... за да се убедят всички, че аз също не виждам кубчето. 00:01:22.000 --> 00:01:24.000 - Сега ще ви помоля за пълна тишина, защото... 00:01:25.000 --> 00:01:29.000 .. сега ще съставя букви, които са начало на думи, а думите представляват алгоритми. 00:02:04.000 --> 00:02:04.000 - Готов съм. 00:02:20.000 --> 00:02:21.000 Максим Чечнев, 22 години, студент 00:03:00.000 --> 00:03:02.000 - Белите успя да ги нареди, но останалите се разминаваха. 00:03:32.000 --> 00:03:33.000 - Леле! 00:03:54.000 --> 00:03:55.000 - Това не е всичко. 00:03:56.000 --> 00:03:58.000 - Зад гърба ми има 100 кубчета на рубик. 00:03:59.000 --> 00:04:00.000 - Всяко едно от тях е разбъркано по различен начин. 00:04:02.000 --> 00:04:03.000 - Сега ще ви обясня какво следва. 00:04:04.000 --> 00:04:06.000 - Вчера направих нещо, което не съм опитвал през живота си. 00:04:07.000 --> 00:04:08.000 - Моите приятели, които са тук, за да ме подкрепят... 00:04:09.000 --> 00:04:10.000 .. разбъркаха заедно всичките кубчета. 00:04:11.000 --> 00:04:12.000 - Аз запомних всичките 100. 00:04:15.000 --> 00:04:16.000 - Ще използвам шапката отново. 00:04:18.000 --> 00:04:20.000 - Вашата задача ще бъде да изберете някое от кубчетата. 00:04:21.000 --> 00:04:22.000 - Всяко от тях си има номер. 00:04:23.000 --> 00:04:25.000 - Аз ще се опитам да наредя кубчето със закрити очи. 00:04:27.000 --> 00:04:28.000 - Вчера съм го запомнил предварително. 00:04:32.000 --> 00:04:34.000 - Аз ще те помоля да наредиш кубчето под номер... 00:04:37.000 --> 00:04:37.000 .. 85! 00:04:56.000 --> 00:04:57.000 - Това не е реално! 00:06:06.000 --> 00:06:07.000 - Аз съм в шок! 00:06:20.000 --> 00:06:22.000 (Публиката скандира "юнак") 00:06:33.000 --> 00:06:33.000 Юнак! 00:06:37.000 --> 00:06:38.000 - Поразен съм! 00:06:39.000 --> 00:06:40.000 - Това е феноменална памет. 00:06:43.000 --> 00:06:43.000 - Разбира се, от мен имаш да. 00:06:44.000 --> 00:06:44.000 - Благодаря ви много! 00:06:48.000 --> 00:06:50.000 - Максим, благодаря ви за вашето изпълнение. 00:06:51.000 --> 00:06:53.000 - Сега в мен се зароди голям комплекс. 00:06:56.000 --> 00:06:58.000 - Аз, разбира се, казвам да и... 00:07:00.000 --> 00:07:00.000 .. честно.. 00:07:01.000 --> 00:07:03.000 - Няма да се учудя, ако вие спечелите милиона. 00:07:08.000 --> 00:07:09.000 - Това беше страхотно! 00:07:10.000 --> 00:07:10.000 - Аз казвам ДА. 00:07:11.000 --> 00:07:12.000 - Благодаря ви много!