WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:03.000 Превод : bledata_luna 00:00:07.000 --> 00:00:10.000 Лена Пападопулу - "Обичам те" 00:00:14.000 --> 00:00:18.000 Ще целувам старите снимки, 00:00:19.000 --> 00:00:22.000 от малкото моменти, които изживяхме заедно . . . 00:00:24.000 --> 00:00:27.000 И когато свърши в чашата ми виното, 00:00:28.000 --> 00:00:32.000 ще бъде края, без да има повече . . . начало . . . 00:00:35.000 --> 00:00:39.000 Да си тръгнеш сега . . . преди да е дошло утрото . . . 00:00:40.000 --> 00:00:44.000 И на разсъмване . . . ще плача аз за себе си . . . 00:00:45.000 --> 00:00:49.000 Искам да кажа на себе си "Обичам те" . . . 00:00:50.000 --> 00:00:54.000 Защото не го чух, никога от теб . . . 00:00:55.000 --> 00:00:59.000 Да си тръгнеш сега . . . преди да е дошло утрото . . . 00:01:00.000 --> 00:01:04.000 И на разсъмване . . . ще плача аз за себе си . . . 00:01:05.000 --> 00:01:08.000 Искам да кажа на себе си "Обичам те" . . . 00:01:09.000 --> 00:01:14.000 Защото не го чух, никога от теб . . . 00:01:38.000 --> 00:01:42.000 Ще разсъмне и пак ще съм сама, 00:01:43.000 --> 00:01:46.000 ще плача за всичко, което изживяхме заедно . . . 00:01:48.000 --> 00:01:51.000 А ти в един ъгъл ще стоиш . . . ще бъдеш тази болка, 00:01:52.000 --> 00:01:56.000 която разкървява малко по малко . . . моята душа . . . 00:01:59.000 --> 00:02:03.000 Да си тръгнеш сега . . . преди да е дошло утрото . . . 00:02:04.000 --> 00:02:08.000 И на разсъмване . . . ще плача аз за себе си . . . 00:02:09.000 --> 00:02:13.000 Искам да кажа на себе си "Обичам те" . . . 00:02:14.000 --> 00:02:18.000 Защото не го чух, никога от теб . . . 00:02:19.000 --> 00:02:23.000 Да си тръгнеш сега . . . преди да е дошло утрото . . . 00:02:24.000 --> 00:02:28.000 И на разсъмване . . . ще плача аз за себе си . . . 00:02:29.000 --> 00:02:32.000 Искам да кажа на себе си "Обичам те" . . . 00:02:33.000 --> 00:02:38.000 Защото не го чух, никога от теб . . . 00:03:02.000 --> 00:03:06.000 Да си тръгнеш сега . . . преди да е дошло утрото . . . 00:03:07.000 --> 00:03:11.000 И на разсъмване . . . ще плача аз за себе си . . . 00:03:12.000 --> 00:03:16.000 Искам да кажа на себе си "Обичам те" . . . 00:03:17.000 --> 00:03:20.000 Защото не го чух, никога от теб . . . 00:03:21.000 --> 00:03:25.000 Да си тръгнеш сега . . . преди да е дошло утрото . . . 00:03:26.000 --> 00:03:30.000 И на разсъмване . . . ще плача аз за себе си . . . 00:03:31.000 --> 00:03:35.000 Искам да кажа на себе си "Обичам те" . . . 00:03:36.000 --> 00:03:41.000 Защото не го чух, никога от теб . . .