Може ли един човек да е едновременно насилник и жертва?