Познава ли се приятел в нужда: Божана е обидена на Лора