Намаляват драстично броя на леглата в болници и режат бюджетите им