АФЕРАТА „КАРНОБАТ”: Говори адвокатът на Иван Димитров