„Спасителен отряд” на 6 февруари от 22.00 ч. по Нова