Темата на Нова: Могат ли в града да съжителстват автомобил, велосипед и пешеходец?