Отчитат 800 млн. евро загуби в туризма заради COVID-19