Учителката, преборила левкемия, се връща при учениците си