Етър отвърна на удара, Боджадж на правилното място