Доц. Христиана Бацелова: Има много голяма вероятност симптомите да означават ковид