Германското правителство придобива 99 % от газовата компания Uniper