8 съмнителни проби за коронавирус от Плевен и Габрово