Хранителна терапия помага на деца, родени с проблеми в небцето