ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ: Предизвикателтвата пред образованието от разстояние