НОВИТЕ 240: Кои стари лица излизат от политиката и кой ще ги замести?