Забраната за пътуване в страната с цел туризъм скоро отпада