Мартин Димитров: Бюджетният дефицит трябва да е под 3%