Десетки катастрофи в последния от четирите почивни дни