Проф. Христова: Очакваме в следващите седмици плавно покачване на случаите на COVID-19