Подпомагат по две схеми земеделците, пострадали от градушката в Пловдивско