Километрична опашка от автомобили след катастрофа на „Тракия”