Изложба показа лошите условия в детските отделения у нас