Професор по фармакология: Ползите от валсартана са повече от рисковете