РЗИ: Болницата в Добрич не е спазвала противоепидемичните изисквания