Социален работник: Ромите са обучени в това да източват държавата