61 223 седмокласници се явяват на матура по Български език и литература