ПО-СКЪПО, ПО-НЕКАЧЕСТВЕНО: 150% по-високи цени на храните у нас в сравнение с европейските