ТОЛ СИСТЕМАТА: Такси ще се плащат за магистрали и скоростни пътища