Колев: Трудно може да измерим победата, но не трябва да се заблуждаваме