Черно море доигра последния четвърт час с човек по-малко