Проф. Габровски: Въвеждането на по-строги мерки е абсолютно задължително