Народна и филмова музика в изпълнение на Софийския духов оркестър