Алипиев, КЗП: Има наложени глоби покрай „Черния петък”