Нова наредба за градската среда трябва да „подреди” София