Послание за мир ще бъде гравирано върху Голямата базилика в Пловдив