Помагало нарече числата \'дебилни\' и \'сакати\'\', а героите Льольо и Сопольо