Надзиратели и съдебни охранители протестираха в Добрич