Очакван пик: Банка в САЩ прогнозира по-голямо търсене на петрол заради електромобилите