Започна кампания „Не на кибернасилието срещу жени и деца”