НА УЧИЛИЩЕ ОТ 4 ЯНУАРИ: Учениците от 1 до 4 клас ще учат присъствено